Selecteer een pagina

Over Graag Zien vzw

Velen onder ons hebben waardevolle talenten die echt gezien mogen worden. Ondanks een beperking zijn mensen in heel veel zaken echt goed.

De noodzaak om dit op een juiste en positieve manier naar buiten te brengen blijft groeien, dit is waar Graag Zien vzw zich voor inzet.

Wie zijn we?

Graag Zien vzw is opgericht door mensen met een beperking.   Mensen die de dagdagelijkse noden kennen.

Een van de drijvende krachten is Monique Van den Abbeel. Zij is ondermeer auteur van “Graag zien! Blinde mama, sterke vrouw”. Monique werkt, als ervaringsdeskundige, al meer dan twintig jaar mee aan allerhande integratieprojecten. In de zomer van 2017 ontstond de drijfveer om samen met een team ervaringsdeskundigen, talenten van mensen met een beperking naar buiten te brengen.

Doel

Op een positieve manier de beeldvorming rond mensen met een beperking naar buiten dragen,  en de maatschappij, bedrijven, overheid, … laten zien dat talenten beperkingen overstijgen.

De voorbije jaren neemt de media ons, aan de hand van een tv-documentaire, een radioreportage of geschreven interview, steeds meer mee in de leef -en beleef wereld van mensen met een beperking, chronisch zieken, personen uit de jeugdzorg, kansarmen, mensen met een andere cultuur…

Ook op sociale media zorgt dit onderwerp voor heel wat beweging.

Een positieve maar vooral respectvolle en eerlijke beeldvorming is meer dan ooit essentieel.

Met Graag Zien vzw willen we:

  • Streven naar een positieve en eerlijke beeldvorming over een persoon, organisatie of zaak die personen met een beperking ondersteunen.
  • De samenleving bewegen naar integratie en inclusie.
  • Een culturele, educatieve en gemeenschap vormende functie hebben.
  • De professionele en inter-professionele belangen van haar aangesloten leden en verenigingen begeleiden, ondersteunen en bevorderen.
  • Samenwerkingsverbanden tot stand brengen met personen, gelijkaardige organisaties en/of complementaire organisaties, overheid en andere instanties.
  • Advies geven, studiewerk en onderzoek verrichten, …
  • Een sensibiliserende functie hebben voor overheden en andere instanties die het belang van de samenleving behartigen.